Μετρήσεις Χλωρίου

Πραγματοποιούνται συνεχείς μετρήσεις ελεύθερου χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης με σκοπό την επιβεβαίωση της επαρκούς δοσομέτρησης αλλά και την αποφυγή συνθηκών υπερχλωρίωσης.Μέσω του τακτικού ελέγχου και των συχνών μετρήσεων επιτυγχάνεται η ομαλή παροχή του χλωρίου και η αποτελεσματική απολύμανση του νερού.

Εξοπλισμός Χλωρίωσης

Στο πλαίσιο των εργασιών για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού, τοποθετείται εξοπλισμός δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου στις δεξαμενές ή τα αντλιοστάσια του δικτύου ύδρευσης.Υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού σε απομακρυσμένα σημεία και σε σημεία χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Προμήθεια Χλωρίου

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια σε Υποχλωριώδες Νάτριο (Χλώριο) σε υγρή μορφή και ταμπλέτες για απολύμανση πόσιμου νερού. Επειπλέον προμηθεύουμε και τοποθετούμε τα κατάλληλα Δοχεία Αποθήκευσης Χημικών.

Καθαρισμός Δεξαμενών Ύδρευσης

Περιοδικά και πριν την έναρξη των εργασιών χλωρίωσης του πόσιμου νερού, συνίσταται ο καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης.