Χλωρίωση – Απολύμανση Πόσιμου Νερού

Η εταιρία Clean Water αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών που απαιτούνται για την ορθή απολύμανση του πόσιμου νερού.