Εταιρικό προφίλ

Διακριτικός Τίτλος CLEAN WATER IKE
Αριθμός ΓΕΜΗ: 162228023000
ΑΦΜ: 801725834
Αριθμός μητρώου: 2120